Jacqueline Sinke - Medewerker preventief jeugdbeleid

Ik ben Jacqueline Sinke en werkzaam bij gemeente Reimerswaal als medewerker preventief jeugdbeleid. U kunt bij mij terecht voor samenwerkingsverbanden in de diverse kernen die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, vooral gericht op het opvoeden en opgroeien van kinderen. Ik kijk dan voornamelijk of er voldoende voorzieningen aanwezig zijn, of opvoeders hulp of cursussen nodig hebben en hoe aanwezige voorzieningen (bijvoorbeeld verenigigingen, scholen enz) samen kunnen werken om elkaar te versterken. Gezamenlijk met verschillende instanties gaan we dan proberen om er voor te zorgen dan mensen er zelf sterker voor komen te staan en alle kinderen, ieder op zijn eigen manier, goed kunnen opgroeien en een betekenisvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

ja.sinke@reimerswaal.nl

0113-395000