Jan de Vlieger - Coördinator Sociaal Domein

Foto van Jan de Vlieger

Mijn naam is Jan de Vlieger. Ik ben werkzaam bij de gemeente als Coördinator Sociaal Domein. Dit doe ik inmiddels iets langer dan 5 jaar. 

Mijn werk richt zich vooral op de (zorg)professionals die werkzaam zijn binnen de gemeente Reimerswaal. Daarbij zijn contacten met de scholen en hulpverleningsorganisaties erg belangrijk. Thema’s als weerbaarheid, opvoeding, echtscheiding, zelfdoding, verslaving e.d. worden regelmatig onder de aandacht gebracht doordat ik symposia en studiedagen organiseer. Naast de inhoudelijke thema’s is het belangrijk dat hulpverleners elkaar beter kennen; dan weten ze elkaar vaak beter te vinden. Dat is in het belang van de klant. 

Daarnaast ben ik voorzitter van het casusoverleg ‘Casus0100’.

 

j.de.vlieger@reimerswaal.nl

06-10161971