KKE 3.0

Inleiding

KIND, KERK, ECHTSCHEIDING 3.0

Echtscheiding laat sporen na in het leven van kinderen. De laatste jaren is het aantal scheidingen ook binnen de kerken sterkt toegenomen. Echtscheiding binnen kerkelijke gezinnen brengt extra vragen en dilemma's met zich mee. Om de kinderen te helpen de scheiding zo goed mogelijk te verwerken, is het van belang dat ouders, omstanders en professionals op een helpende manier met elkaar samenwerken.

Samenwerking lijkt vanuit ieders drijfveren om het juiste te doen een vanzelfsprekendheid. Er wordt ook samengewerkt maar de praktijk leert ons dat het delen van gegevens, het omgaan met privacybeleid, een grote belemmering is om de samenwerking optimaal vorm te geven. Met alle partijen van de driehoek gaan we tijdens het symposium op zoek naar de grenzen van privacy maar vooral naar de mogelijkheden hoe we gezamenlijk betrouwbare partners voor gezinnen kunnen zijn.

Aanbod

WORKSHOP 1: Privacy en gegevensdelen in samenwerkingsverbanden

Iedereen wil in het belang van mensen die in een problematische situatie zitten, overleg kunnen hebben met partners in de zorg, de kerk of het onderwijs. U wilt signalen kunnen delen en hulp in gang zetten. Maar wat mag daarbij wel en niet ? Wat zegt de wet; de AVG? Waar moet u rekening mee houden en onder welke voorwaarden kunt u wel met elkaar informatie delen?

Deze workshop is geënt op de principes van de Zeeuwse Leertuin Privacy en Gegevensdelen. Zij gaat met bovenstaande vragen op een interactieve manier aan de slag.

Mw. L. (Lois) van Beijnum
Eigenaar van ‘Training en Advies. Samen Wijzer voor een veilig thuis!’

 

WORKSHOP 2: Kerkrecht en Echtscheiding

In de workshop zal ik een toelichting geven op de kerkrechtelijke behandeling van een echtscheidingsprocedure.
Wat zijn hiervoor de gronden, hoe vindt dit procedureel plaats. Ik zal mij daarbij baseren op de door de Generale
Synode van de Gereformeerde Gemeenten vastgestelde notitie over huwelijk en echtscheiding, de daarbij behorende
pastorale handreiking. Daarnaast zal ik iets vertellen over de mogelijkheid van het indienen van bezwaren tegen
een door de kerkenraad genomen beslissing. Natuurlijk met voldoende ruimte voor interactie.

Dhr. Mr. M.J.W. (Rien) Hoek
Werkzaam als advocaat en partner bij Wille Donker Advocaten in Alphen aan den Rijn. Ik ben gespecialiseerd in ondernemingsrecht
en Arbeidsrecht. Daarnaast behandel ik echtscheidingsprocedures in de reformatorische achterban.
Naast mijn werk ben ik ouderling in een gereformeerde gemeente en lid deputaatschap Kerkrecht.

 

WORKSHOP 3: Aandacht voor grootouders rond echtscheiding!

De laatste jaren is er een toenemend besef binnen kerken dat pastorale, praktische en psychosociale steun nodig is aan gezinnen die te maken hebben met echtscheiding. Grootouders zijn daarbij ook in beeld gekomen. Enerzijds als groep die bemoediging en steun van harte verdient. Een echtscheiding bij een volwassen kind geeft pijn en verdriet bij de grootouders. Vaak een eenzaam verdriet omdat er door grootouders weinig over gesproken wordt vanuit schuld- en schaamtegevoelens. Anderzijds omdat grootouders van grote waarde kunnen zijn in het contact met de kleinkinderen.  

Als grootouders te maken krijgen met echtscheiding van (een van) hun kinderen, heeft dit veelal vérstrekkende gevolgen voor het contact met de kleinkinderen. In twaalf procent van de gevallen raakt het contact tussen kleinkinderen en grootouders na een echtscheiding van ouders zelfs geblokkeerd. Dit is diep ingrijpend, zowel voor grootouders als kleinkinderen. Grootouders daarbij helpen komt ten goede aan drie generaties betrokkenen!

In deze workshop geven we praktische richtlijnen voor begeleiding van grootouders binnen kerkelijke en professionele context. Deelnemers ontvangen een compleet draaiboek voor het organiseren van twee grootouderbijeenkomsten waarbij lotgenotencontact en praktische advisering centraal staan.

 Mw. M. (Maria) Vermeule, eigenaar Stichting Salouz. Als contextueel hulpverlener altijd gericht op netwerkgericht werken waarbij natuurlijke betrokkenen centraal staan. Betrokken bij diverse projecten rond kerk en echtscheiding. Ontwikkelaar van grootouderbijeenkomsten na scheiding van kinderen. ( www.salouz.nl )

 

WORKSHOP 4: De ‘driehoek’ in de praktijk

Naar aanleiding van KKE 2.0 zijn in diverse dorpen kernbijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers uit de driehoek, namelijk Kerk, Onderwijs en Zorg. Deze kernbijeenkomsten hebben mooie resultaten opgeleverd in de vorm van kennismaking, een open gesprek en zoeken naar kansen om beter of anders samen te werken. Hiervan kort verslag.
In de workshop zijn naast de workshopleiders vertegenwoordigers van alle groepen aanwezig. Een prachtige kans om te ontdekken welke kansen en mogelijkheden er nog liggen.

Mw. J. (Josephine) Sinke, Procescoördinator jeugdhulp gemeenten Kapelle en Reimerswaal
Dhr. J. (Jan) Joosse, jeugdouderling Hervormde Gemeente Rehoboth Yerseke
en een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs (nader te bepalen)

 

WORKSHOP 5: Praat met mij en niet over mij!

In deze workshop neem ik de deelnemers mee in mijn persoonlijke geschiedenis van mijn echtscheiding. De meer en minder positieve ervaringen die ik heb opgedaan in mijn proces rondom de echtscheiding.
De gevolgen van de keuze te willen scheiden zijn enorm.
Je dreigt de regie over je leven kwijt te raken en staat onder druk vanwege alle belangen die er om je heen afspelen. Juist van de partijen die je zo nodig hebt om te ondersteunen zodat je in je kracht blijft als moeder en als mens ook de humaniteit ervaart die er nodig is om je leven verder op te pakken.

Op basis van mijn ervaringen wil ik aan deelnemers vertellen wat werkt en wat niet werkt in de benadering van mensen die in een echtscheidingssituatie terecht zijn gekomen. Wat is belangrijk om mee te nemen in de bejegening en benadering vanuit zowel hulpverlening als kerkelijke gemeente?

Mw. H.(Hannah) van Nordennen
Christen en moeder. Werkzaam als Procesregisseur Veiligheid bij een burgerlijke gemeente. Daarnaast ervaringsdeskundige op het gebied van echtscheiding en onveiligheid en het al dan niet samenwerken met en betrekken van kerk, hulpverlening, school en familie in deze kwestie.

 

WORKSHOP 6: Kind en echtscheiding; In gesprek met jongeren zelf!!

In deze workshop staan we stil bij de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en jongeren. Er zal iets worden vertelt over de interventies Kind en echtscheiding en Dappere Indianen van 1NUL1 (voorheen Indigo Preventie), maar bovenal is er de kans voor deelnemers om met jongeren te praten waarvan ouders gescheiden zijn . Zo ontstaat er een levendig beeld hoe zij deze ingrijpende gebeurtenis hebben beleefd, en wat dit voor hun ontwikkeling heeft betekend.


Mw. S. (Saskia) Vermeule, preventiewerker bij 1NUL1

 

WORKSHOP 7: Kinderen zijn loyaal

‘Kinderen zijn loyaal’ is een stelling waarmee we starten.
In ons werk als ouderschapsbemiddelaars zien we dagelijks ouders die verwikkeld zijn geraakt in een complexe scheiding of een hoog conflict scheiding. Geen enkele ouder heeft dat zo gewild en toch is het zo gelopen.
En de kinderen zitten klem.  

Aan het einde van deze workshop weet u meer over kinderen en loyaliteit en over loyaliteiten in het algemeen.
Want, loyaliteit gaat over verbondenheid en verbintenis en bijkomende expliciete en impliciete verplichtingen.
Aspecten zoals de eigen geschiedenis van de ouder, familie en netwerk van het gezin, religie en culturele achtergrond komen aan bod in onze beschouwing op het thema ‘kinderen zijn loyaal’.  

Mw. T. (Trudy) van der Sloot, Mw. K. (Karin) Bastemeijer en Mw. A. (Anne) Baron,
allen werkzaam bij Juvent als ouderschapsbemiddelaar.

 

WORKSHOP 8: Suïcide en kwetsbaarheid: praat erover!

Veel mensen vinden praten over zelfdoding moeilijk, omdat ze bang zijn om iemand op een idee te brengen. Het omgekeerde is echter waar: praten helpt. CBS cijfers 2017 tonen aan dat de meeste zelfdodingen plaatsvinden op middelbare leeftijd en dat er is een toename aan zelfdodingen bij 60-plussers. Weduwnaars en gescheiden mannen stappen relatief het meest uit het leven.
Zelfdoding komt het meest voor in Zeeland, rekening houdend met het aantal mensen dat er in de provincies woont.

Suïcidaliteit bespreekbaar maken helpt, maar hoe dan?De voorlichting geeft achtergrondinformatie over suïcidaal gedrag en praktische handvatten over hoe in gesprek te gaan met iemand die het moeilijk heeft en mogelijk suïcidaal is.

Mw. K. (Karen) Keukelaar 
Consultant 113 Academy en Trainer

 

Workshops KKE 3.0


Aantal open plekken: 47
Datum Tijd
22 jan 15:30 tot 21:00 uur

Contact

Gemeente Reimerswaal
Jan de Vlieger
E-mail: in@reimerswaal.nl
Telefoon: 06-10161971

Website: www.inreimerswaal.nl/
Facebook: www.facebook.com/InReimerswaal

Downloads

Facebook