Jan de Vlieger - Procescoördinator (WVGGZ)

Mijn naam is Jan de Vlieger. Ik ben werkzaam bij de gemeente als Coördinator Sociaal Domein. Dit doe ik inmiddels iets langer dan 5 jaar. 

Mijn werk richt zich vooral op de (zorg)professionals die werkzaam zijn binnen de gemeente Reimerswaal. Daarbij zijn contacten met de scholen en hulpverleningsorganisaties erg belangrijk. Thema’s als weerbaarheid, opvoeding, echtscheiding, zelfdoding, verslaving e.d. worden regelmatig onder de aandacht gebracht doordat ik symposia en studiedagen organiseer.

Sinds dit jaar is er de 'Wet Verplichte GGZ' - recent in mijn pakket als procesregisseur om in het geval van verward gedrag bijvoorbeeld een verplichte opname in de psychiatrie te voorkomen. Soms is het niet te voorkomen maar dan is het zaak met de zorgaanbieders, familie/buren en de client zelf te kijken hoe hij/zij weer terug naar huis kan met de juiste ondersteuning.

Naast de inhoudelijke thema’s is het belangrijk dat hulpverleners elkaar beter kennen; dan weten ze elkaar vaak beter te vinden. Dat is in het belang van de klant. 

Daarnaast ben ik voorzitter van het casusoverleg ‘Casus0100’.

 

j.de.vlieger@reimerswaal.nl

06-10161971